eShop pro milovníky prasátek chovaných v domácnosti

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Souhlas se zpracováním osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s., IČ: 22858601, se sídlem Zahradníčkova 1119/4, 150 00 Praha 5, kontaktní telefon +420608919996
(dále jen „ČKMPCHVD, z.s.“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o tom, že bude zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

Titul, jméno, příjmení

Adresa trvalého pobytu (ulice, město, PSČ)

Korespondenční adresa (ulice, město, PSČ)

Kontaktní tel./y

Kontaktní email/y

členské číslo:


Vaše osobní údaje jsou využívány pro účely spojené s činností ČKMPCHVD,z.s., ke kontaktu s Vámi, k Vašemu informování a ke správě a vedení členského účtu. Vaše osobní údaje budou využívány i pro účely plnění zákonných požadavků v rámci veterinární péče. Vaše osobní údaje budou užívány také za účelem oprávněného zájmu správce, tj. zejména IT správě a k případnému vymáhání právních nároků. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek vyloučení z ČKMPCHVD, z.s. a vyřazení z evidence. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány smluvním partnerem správce za účelem IT správy softwarového systému, nebo za účelem dopravy zboží. Doba uložení Vašich osobních údajů je určena trváním Vašeho členství v ČKMPCHVD,z.s. a vedením v databázi, případně oprávněnými zájmy správce nebo zákonnými požadavky, tak jak je uvedeno výše.

Máte právo k přístupu k osobním údajům, jejich opravám, výmazu, omezení, přenositelnosti, podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů a námitek proti zpracování Vašich osobních údajů, přičemž všechny potřebné informace o zpracování osobních údajů Vám mohou být poskytnuty na výše uvedeném kontaktu.