No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

28.1.2018 Upozornění pro  naše prasátka spadající pobytem do Zlínského kraje. Sestavili jsme kontrolní tým, který v neděli 18.2.2018 zkontroluje ve vašich domovech zda správně dodržujete bezpečnostní  opatření nařízené SVS 29.6.2017. 

Kritéria biologické bezpečnosti v nekomerčních chovech v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. (s ohledem na způsob chovu prasátek registrovaných v ČKMPCHVD,z.s.)

·        * Nekrmit odpady z veřejného stravování nebo kuchyňskými odpady a odstraňovat vedlejší produkty živočišného původu v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nekrmit ovocem, zeleninou, lesními plody a obilninami ke kterým mohla mít přístup divoká prasata.

*        Vyloučit kontakt domácích prasat s divokými prasaty.

·      *   Vyloučit kontakt domácích prasat s jakoukoli částí divokých prasat, včetně ulovených nebo uhynulých divočáků, masa či vedlejších živočišných produktů.

*         Zajistit výměnu oblečení a obuvi při vstupu a výstupu do/z chovu-ubikace prasátka.

·        *  Zákaz vstupu osob, které v posledních 48 hodinách přišli do kontaktu s prasaty (včetně lovu divokých prasat či kontaktu s divokými prasaty nebo jejich částmi)

*         Domácí porážky v zamořené oblasti AMP hlásit 3 dny předem na příslušnou KVS.

*         Pro veškeré přesuny prasat v zamořené oblasti AMP je třeba veterinární osvědčení.

*         Zákaz zkrmování čerstvé trávy v zamořené oblasti AMP prasátkům.

·         * Zákaz používání slámy a sena jakož i jiných produktů ke kterým mohla mít přístup divoká prasata (piliny, hobliny, dřevitá vlna) v zamořené oblasti AMP jako podestýlky pro prasátka.

·         * Budovy hospodářství (místo ubikace prasátka) zabezpečit tak, aby se žádná divoká prasata ani další zvířata nemohla dostat dovnitř. Umístit u všech vchodů dezinfekční zařízení na obuv.

*         Úhyn prasátka neprodleně hlásit příslušné KVS a vedení ČKMPCHVD,z.s.

*         Zákaz vstupu cizích osob do ubikace prasátka. 

 


10.1.2018

Zde naleznete aktualizované informace SVS ČR !!!

9.1.  Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala dnes nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS. Prasátka, která jsou registrována v našem sdružení a spadají do výše uvedených katastrálních území do hlášení uvedou že tato prasátka jsou chována jako zvíře v zájmovém chovu a nejsou určena k porážce.Dále uvedou číslo čipu a prokkáží se potvrzením o registraci v naší organizaci!!!

AFRICKÝ MOR PRASAT - OKRES ZLÍN

 

S odvoláním na nařízení SVS ze dne 13.7.2017 rozšiřujeme nařízení týkající se našich prasátek v zasažené oblasti, tj. všechna katastrální území okresu Zlín o tyto body:

 

1.       S okamžitou platností musí být prasátko chováno výhradně v ustájovacím místě BEZ VÝBĚHU!

2.       S okamžitou platností se zakazuje krmit prasátko zelenou pící!

3.       S okamžitou platností se zakazuje podestýlat prasátku slámou!

4.       S okamžitou platností se nařizuje k jakékoli manipulaci s prasátkem používat výhradně vyčleněný oděv a obuv!

Apelujeme na naše členy ze zasažené oblasti, aby výše uvedené body stejně tak jako ty, které jsme zmínili již 27.6.2017 bezmezně dodržovali. Postihy pro prasátka z nedodržení jsou, jak vyplývá z dokumentu fatální a pro majitele mnohdy likvidační. Dokument zde.

  

 

 

 

29.6.2017 Africký mor prasat, informace z dnešního jednání se SVS ČR. Apelujeme na všechny naše členy a nejen ty, aby všechny níže uvedené body bezmezně dodržovali!!! Nastalá situace je opravdu obrovský problém a zejména majitelům prasátek v zasažené oblasti z nedodržení hrozí nemalé postihy finanční a o důsledcích pro prasátka ani nemluvím ☹

 

A.      A. Informace týkající se prasátek s pobytem mimo zasaženou oblast (k dnešnímu dni mimo okres Zlín)

1.       S okamžitou platností platí přísný zákaz chození na jakákoli místa, kde se vyskytují divoká prasata. (les, louky atd….)

2.       S okamžitou platností platí zákaz jakéhokoli přesunu prasátek z místa pobytu.

3.       Každý úhyn prasátka musí být neprodleně hlášen místně příslušné Krajské veterinární správě a vedení klubu a v žádném případě nesmí být uhynulé prasátko pohřbeno bez vědomí KVS a jinak, než nařizuje zákon!

4.       S okamžitou platností je nutné zamezit krmení prasátka kuchyňským odpadem (bohužel se to mnohdy děje přes to, že to zákon zakazuje) a jakýmkoli krmivem neznámého původu!

 

B.      B.Informace týkající se prasátek s pobytem v zasažené oblasti ( k dnešnímu dni okres Zlín)

 1.       S okamžitou platností platí přísný zákaz vycházení mimo místo pobytu.

2.       S okamžitou platností platí zákaz jakéhokoli přesunu prasátek z místa pobytu.

3.       Každý úhyn prasátka musí být neprodleně hlášen místně příslušné Krajské veterinární správě a vedení klubu a v žádném případě nesmí být uhynulé prasátko pohřbeno bez vědomí KVS a jinak, než nařizuje zákon!

4.       S okamžitou platností je nutné zamezit krmení prasátka kuchyňským odpadem (bohužel se to mnohdy děje přes to, že to zákon zakazuje) a jakýmkoli krmivem neznámého původu.

5.       S okamžitou platností je nutné instalovat desinfekční rohož, bez jejíhož použití nesmí nikdo (ani majitel) vstoupit do prostoru kde se prasátko pohybuje. ****

6.       S okamžitou platností zamezit přístup cizích osob a zvířat do míst, kde se prasátko pohybuje (zákaz jakýchkoli návštěv!)

7.       Do 12.00hodin dne 30.6.2017 je nutné nahlásit prasátko Obecnímu úřadu v místě pobytu. (vezměte si sebou potvrzení o registraci v našem sdružení).

 

*** - jako desinfekce do rohože je nejvhodnější použít chloramin.

 

V případě že budete mít jakýkoli dotaz, 24 hodin denně volejte 608919996, 777212160. Martina Katzerová