No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s.

Základní informace o ČKMPCHVD, z.s.

  • 1. Registrace Českého klubu majitelů prasátek chovaných vdomácnosti, z.s. byla provedena Ministerstvem vnitra dne:18.8.2010, IČO: 22858601
  • 2. ČKMPCHVD,z.s . je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další příznivce prasátek.
  • 3. ČKMPCHVD,z.s. je nestátní nezisková organizace - zapsaný spolek - a má celostátní působnost.
  • 4. Orgány ČKMPCHVD, z.s. jsou Valná hromada a Výkonný výbor ( předseda a dva místopředsedové).
  •  5. Číslo účtu: 2801461893/2010