No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

Proč se stát členem našeho klubu? 

Podle legislativy platné v současné době spadají všechna prasátka, i ta zakrslá, do režimu vyhlášek a nařízení vztahujících se na hospodářská zvířata.

To by jednoduše řečeno znamenalo pro majitele a chovatele prasátek, že pokud by chtěli cestovat po České republice, museli by předem nahlásit příslušným veterinárním správám místo pobytu (do zahraničí zatím s prasátky cestovat nelze).

Dalším problémem by mohla být skutečnost, že miniprasátka dosud neodcházela od chovatelů nikterak značena a tak si je kupující odnášeli jako prasátka neznámého původu a na takové zvíře, které spadá pod hospodářská zvířata a je neznámého původu, by mohlo být v mimořádném případě Veterinární správou ČR vydáno nařízení k utracení. 

Toto nařízení může být vydáno i v případě vypuknutí některé z  nákaz a bude vydáno při vypuknutí nákazy KMP (Klasický mor prasat ), AMP (Africký mor prasat) nebo ACH (Aujeszkyho choroba).

To si upřímně nikdo z nás, kteří máme prasátko mazlíčka doma, nechceme a ani neumíme představit.

Zajistit kvalitní podmínky pro chov prasátek v domácnosti, tak lze asi zjednodušeně zdůvodnit vznik Českého klubu majitelů  prasátek chovaných v domácnosti v létě roku 2010.

Prvotním cílem naší činnosti je dosáhnout vyčlenění prasátek ze zvířat hospodářských a  zařadit je do zvířat v  zájmovém chovu (jako jsou např. psi, kočky, apod.), Dále dosáhnout udělení výjimky ze zákazu vakcinace proti KMP a ACH a  umožnit tím vycestovat s prasátky do zahraničí.

O zmíněné problematice jsme zahájili jednání a k dnešnímu dni se nám ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR již podařilo dosáhnout pro členy našeho klubu výjimky za těchto podmínek:

 • - odlišení našich prasátek evidovaných v ČKMPCHVD, o.s. čipováním,
 • - předání aktualizovaných seznamů čipovaných prasátek s čísly čipů evidovaných v klubu Státní veterinární správě ČR, na jejichž webových stránkách je seznam zveřejněn a zaslán všem Inspektorátům krajských veterinárních správ,

K prasátkům, která jsou evidována v našem klubu, bude podle dohody se SVSČR přistupováno odlišně,  ,  což v současné době především znamená, že je s nimi  možno neomezeně cestovat v rámci České republiky a v případě vypuknutí nákazy, bude s těmito prasátky zacházeno v jiném režimu - například budou moci zůstat  pouze v domácí karanténě.

ČKMPCHVD, o.s. poskytuje svým členům zázemí, informace a poradenství, pořádá společné akce, srazy apod.

 

!! Povinnost evidovat všechny chovy!!

Tato povinnost zaregistrovat chov u Českomoravské společnosti chovatelů platí od prosince 2018. Do této doby se na chovy s pouze jedním prasetem vztahovala výjimka ze zákona a evidovány být nemusely.

Zrušení výjimky si vyžádala změna evropské legislativy a již téměř dva roky platí povinnost evidovat všechny chovy prasat. Změna předpisů souvisí s rostoucí hrozbou AMP.

Pro všechny naše členy provádíme registraci u Českomoravské společnosti chovatelů AUTOMATICKY!

Členové klubu mohou nakupovat produkty které jsme nechali vyvinout za jiné ceny například kompletní krmná směs pro miniprasátka balení 25kg stojí pro členy 550,- K4 pro nečleny 750,- Kč 

Pokud i nyní se svým členstvím váháte, pak věřte, že díky našemu klubu již nebudete sami nejen s prasátkem, ale hlavně se svými starostmi k chovu se vážícími.

Vězte, že je nás víc, komu prasátko

 • - vyroste víc, než kdo kdy tušil,
 • - navzdory všem předsevzetím usíná večer po boku,
 • - vrazí svá kopýtka při divokém snu občas do žeber,
 • - ožužlá a vyplivne konce tkaniček u všech dostupných bot,
 • - rozkouše koberce, rohožky a koupelnové předložky,
 • - spapá čas od času neopatrně odložený nákup,
 • - rázně vyprovodí za dveře návštěvu, která se mu nelíbí,
 • - udělá ostudu, neboť kousne každého cizího člověka, který jej obdivuje a s láskou mu podá pamlsek,
 • - stoupne co chvíli u kuchyňské linky na nohu (což na boso opravdu bolí),
 • - rozryje trávník i záhony ve snaze pomoci se zahradničením,
 • - ukončí pravidelné i občasné zahraniční dovolené,
 • - hledí do očí jako sobě rovnému,
 • - postupně změní život a dá mu zcela nový rozměr,
 • - přiroste k srdci tak, že by je za žádné jiné zvíře nikdy nevyměnil.

Vítejte mezi námi.