No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

Pro chov jednoho domácího prasátka jako společníka žádné povolení majitel nepotřebuje. Je ale dobré, mít prasátko registrováno v našem spolku viz: proč se stát členem našeho klubu na www.prasatkovdomacnosti.cz V případě, že vlastní někdo více než jedno prasátko, měl by mít registrované hospodářství viz: www.cmsch.cz. Co se týká divočáků, je situace komplikovanější. Majitel prasete divokého musí podat Žádost o povolení chovu druhu zvířat vyžadující zvláštní péči podle paragrafu 13 odst. 5,6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Žádost majitel podává k příslušnému inspektorátu KVS v místě chovu zvířete. Pro kladné vyřízení žádosti většinou požaduje příslušná KVS doklad o nabytí zvířete. Jestliže bylo zvíře zakoupeno v nějakém zařízení např. v oboře, z jiného schváleného chovu, nebo zoologické zahradě daňový doklad či smlouvu o koupi. V případě že majitel našel zraněné či jinak hendikepované zvíře, jehož stav či léčba způsobila nemožnost navrácení do volné přírody a rozhodl se ho ujmout, bude  KVS požadovat souhlas majitele pozemku, na kterém bylo zvíře nalezeno a správce honitby je li na pozemku honitba. (pozor, v případě že majitel neoznámí správci honitby nalezení zvířete a nedohodnou se na jeho umístění, dopouští se porušení zákona v podobě lesního pichu!) Dále je třeba souhlasu Státní správy myslivosti-odboru životního prostředí a zemědělství obce s rozšířenou působností. Domestikovat zdravé, volně žijící zvíře zákon neumožňuje.