No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

 

9.12.2020

 

Důležité prosím čtěte!!!! Africký mor prasat!

 

Vzhledem k nemilé situaci s výskytem Afrického moru prasat u našich sousedů byla zpřísněna vyhláška 342/2012Sb o zdraví zvířat, jeho ochraně …………. .  Našich členů se zpřísnění legislativy dotýká v přidaném § 2a zde:  342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné zp... (zakonyprolidi.cz) informace o zpřísnění zde:  Chovatelé prasat v ČR musí mít do konce roku povinně oploceny chovy – Státní veterinární správa (svscr.cz)  Je třeba, aby všichni naši členové zajistili svá prasátka tak, aby nebyl možný jejich kontakt s divokými prasaty. Je jisté, že majitelé žijící s prasátky v centrech měst, nebudou stavět další plot, když je nepravděpodobné, že by mohlo dojít ke kontaktu s divočákem. Týká se to ale všech našich členů, kteří mají výběhy pro prasátka v blízkosti míst, kde je výskyt divočáků možný. Jednali jsme se SVS o doporučení pro naše členy a řešili jsme různé alternativy. Elektrický ohradník samostatně, nebo jako vnější plot, není dostačující ochranou! Je možné použít elektrické sítě proti divočákům, ale jako vnitřní oplocení, tak aby se naše prasátko nedostalo k pevnému oplocení chránícímu před vniknutím divočáka do výběhu. Apelujeme na všechny naše členy, u kterých by mohlo ke kontaktu jejich prasátka s divočáky dojít, aby situaci nepodceňovali a kontaktu zabránili. V případě dotazů zavolejte, nebo pište.


 

9.12.2020 

Stále platná nařízení SVS týkající se zamezení šíření nákazy AMP naleznete v přiloženém dokumentu!!


28.1.2018 Upozornění pro  naše prasátka spadající pobytem do Zlínského kraje. Sestavili jsme kontrolní tým, který v neděli 18.2.2018 zkontroluje ve vašich domovech zda správně dodržujete bezpečnostní  opatření nařízené SVS 29.6.2017. 

Kritéria biologické bezpečnosti v nekomerčních chovech v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. (s ohledem na způsob chovu prasátek registrovaných v ČKMPCHVD,z.s.)

·        * Nekrmit odpady z veřejného stravování nebo kuchyňskými odpady a odstraňovat vedlejší produkty živočišného původu v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nekrmit ovocem, zeleninou, lesními plody a obilninami ke kterým mohla mít přístup divoká prasata.

*        Vyloučit kontakt domácích prasat s divokými prasaty.

·      *   Vyloučit kontakt domácích prasat s jakoukoli částí divokých prasat, včetně ulovených nebo uhynulých divočáků, masa či vedlejších živočišných produktů.

*         Zajistit výměnu oblečení a obuvi při vstupu a výstupu do/z chovu-ubikace prasátka.

·        *  Zákaz vstupu osob, které v posledních 48 hodinách přišli do kontaktu s prasaty (včetně lovu divokých prasat či kontaktu s divokými prasaty nebo jejich částmi)

*         Domácí porážky v zamořené oblasti AMP hlásit 3 dny předem na příslušnou KVS.

*         Pro veškeré přesuny prasat v zamořené oblasti AMP je třeba veterinární osvědčení.

*         Zákaz zkrmování čerstvé trávy v zamořené oblasti AMP prasátkům.

·         * Zákaz používání slámy a sena jakož i jiných produktů ke kterým mohla mít přístup divoká prasata (piliny, hobliny, dřevitá vlna) v zamořené oblasti AMP jako podestýlky pro prasátka.

·         * Budovy hospodářství (místo ubikace prasátka) zabezpečit tak, aby se žádná divoká prasata ani další zvířata nemohla dostat dovnitř. Umístit u všech vchodů dezinfekční zařízení na obuv.

*         Úhyn prasátka neprodleně hlásit příslušné KVS a vedení ČKMPCHVD,z.s.

*         Zákaz vstupu cizích osob do ubikace prasátka. 

 


10.1.2018

Zde naleznete aktualizované informace SVS ČR !!!

9.1.  Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala dnes nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS. Prasátka, která jsou registrována v našem sdružení a spadají do výše uvedených katastrálních území do hlášení uvedou že tato prasátka jsou chována jako zvíře v zájmovém chovu a nejsou určena k porážce.Dále uvedou číslo čipu a prokkáží se potvrzením o registraci v naší organizaci!!!

AFRICKÝ MOR PRASAT - OKRES ZLÍN

 

S odvoláním na nařízení SVS ze dne 13.7.2017 rozšiřujeme nařízení týkající se našich prasátek v zasažené oblasti, tj. všechna katastrální území okresu Zlín o tyto body:

 

1.       S okamžitou platností musí být prasátko chováno výhradně v ustájovacím místě BEZ VÝBĚHU!

2.       S okamžitou platností se zakazuje krmit prasátko zelenou pící!

3.       S okamžitou platností se zakazuje podestýlat prasátku slámou!

4.       S okamžitou platností se nařizuje k jakékoli manipulaci s prasátkem používat výhradně vyčleněný oděv a obuv!

Apelujeme na naše členy ze zasažené oblasti, aby výše uvedené body stejně tak jako ty, které jsme zmínili již 27.6.2017 bezmezně dodržovali. Postihy pro prasátka z nedodržení jsou, jak vyplývá z dokumentu fatální a pro majitele mnohdy likvidační. Dokument zde.

  

 

 

 

29.6.2017 Africký mor prasat, informace z dnešního jednání se SVS ČR. Apelujeme na všechny naše členy a nejen ty, aby všechny níže uvedené body bezmezně dodržovali!!! Nastalá situace je opravdu obrovský problém a zejména majitelům prasátek v zasažené oblasti z nedodržení hrozí nemalé postihy finanční a o důsledcích pro prasátka ani nemluvím ☹

 

A.      A. Informace týkající se prasátek s pobytem mimo zasaženou oblast (k dnešnímu dni mimo okres Zlín)

1.       S okamžitou platností platí přísný zákaz chození na jakákoli místa, kde se vyskytují divoká prasata. (les, louky atd….)

2.       S okamžitou platností platí zákaz jakéhokoli přesunu prasátek z místa pobytu.

3.       Každý úhyn prasátka musí být neprodleně hlášen místně příslušné Krajské veterinární správě a vedení klubu a v žádném případě nesmí být uhynulé prasátko pohřbeno bez vědomí KVS a jinak, než nařizuje zákon!

4.       S okamžitou platností je nutné zamezit krmení prasátka kuchyňským odpadem (bohužel se to mnohdy děje přes to, že to zákon zakazuje) a jakýmkoli krmivem neznámého původu!

 

B.      B.Informace týkající se prasátek s pobytem v zasažené oblasti ( k dnešnímu dni okres Zlín)

 1.       S okamžitou platností platí přísný zákaz vycházení mimo místo pobytu.

2.       S okamžitou platností platí zákaz jakéhokoli přesunu prasátek z místa pobytu.

3.       Každý úhyn prasátka musí být neprodleně hlášen místně příslušné Krajské veterinární správě a vedení klubu a v žádném případě nesmí být uhynulé prasátko pohřbeno bez vědomí KVS a jinak, než nařizuje zákon!

4.       S okamžitou platností je nutné zamezit krmení prasátka kuchyňským odpadem (bohužel se to mnohdy děje přes to, že to zákon zakazuje) a jakýmkoli krmivem neznámého původu.

5.       S okamžitou platností je nutné instalovat desinfekční rohož, bez jejíhož použití nesmí nikdo (ani majitel) vstoupit do prostoru kde se prasátko pohybuje. ****

6.       S okamžitou platností zamezit přístup cizích osob a zvířat do míst, kde se prasátko pohybuje (zákaz jakýchkoli návštěv!)

7.       Do 12.00hodin dne 30.6.2017 je nutné nahlásit prasátko Obecnímu úřadu v místě pobytu. (vezměte si sebou potvrzení o registraci v našem sdružení).

 

*** - jako desinfekce do rohože je nejvhodnější použít chloramin.

 

V případě že budete mít jakýkoli dotaz, 24 hodin denně volejte 608919996, 777212160. Martina Katzerová