No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

O nás

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s. (dále jen ČKMPCHVD) tvoří skupina lidí, kteří chtějí zajistit optimální podmínky pro kvalitní péči jak pro svá prasátka chovaná v bytech, tak i pomáhat prasátkům cizím. Dalším posláním klubu je šířit seriózní a správné informace nejen mezi členy klubu, ale i mezi ostatní majitele a chovatele.

 Tyto stránky umožňují přístup k  detailním a kvalitním informacím o chovu prasátek, soužití s nimi a z toho pramenících radostech a strastech.

Budeme rádi, když se do činnosti ČKMPCHVD zapojí co nejvíce majitelů, chovatelů a také příznivců prasátek, protože jen tak budeme schopni zrealizovat naše cíle, jejichž dosažení je nezbytně nutné k vylepšení stávajících podmínek pro prasátka chovaná jako domácí mazlíček.   Získáme tak také zázemí, prostředky a sílu pomáhat nechtěným či týraným prasátkům, prostřednictvím projektu Adopce

 

ČKMPCHVD,o.s.
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s.
Stanovy klubu
Stanovy klubu ČKMPCHVD,o.s.
Výkonný výbor
Výkonný výbor ČKMPCHVD,o.s.
Přihláška ke stažení
Přihláška do ČKMPCHVD,o.s. ke stažení