Chov z hlediska legislativy

zákon o šlechtění, plemenitbě a označování hospodářských zvířat  zde