No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

Chov z hlediska legislativy

zákon o šlechtění, plemenitbě a označování hospodářských zvířat  zde