No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

Cestování s prasátkem

Kdybychom v současné době chtěli dodržovat všechna nařízení týkající se přesunů našich prasátek, nemohli bychom s prasátkem přejíždět ani z kraje do kraje. O cestách do zahraničí ani nemluvě. Legislativa počítá s přesunem prasátka z jednoho hospodářství do hospodářství druhého. Protože občan ČR vlastnící jedno prasátko, nemusí mít registrované hospodářství není ani dokument, který by příslušná veterinární správa pro přesun vystavila!

Důrazně varujeme majitele prasátek! Nevyjíždějte s prasátkem do zahraničí a to ani do členských zemí EU!