No block: GBOOK_LINK_CZ in file: templates/lemon/gbook_link.tpl
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s.

 

 Jedovaté rostliny   

Seznam jedovatých rostlin a plodů, se kterými se vaše prasátko může setkat. Počet křížků u názvu rostliny značí její jedovatost. Čím víc křížků, tím je rostlina pro prasátko toxičtější.

 

Cibule ++

Při konzumaci cibule nastává hemolýza. To znamená, že začnou praskat červené krvinky.Tento proces spouští sloučeniny síry, které brání krevnímu barvivu, hemoglobinu přepravovat kyslík. Proč nemá cibule na lidský organismus fatální vliv, není dostatečně prozkoumáno.

Avocado +++  Zatímco pro člověka je lahůdkou, pro zvíře je smrtelné!

Kakao +++ Čokoláda + + + 
A to i nápoj obsahuje alkaloid teobrominu. Stejně jako pro člověka je i pro prasátko stimulantem.  Nicméně, prasata teobromin pomaleji rozkládají. Může nastat selhání srdce. Čokoláda může prase i zabít.

Brambory + + 
Toxické jsou semena a nadzemní části. Když jsou hlízy brambor skladovány na světle, jsou zelené. Stejně jako u všech lilkovitých rostlin, vyvolávají  zvracení a průjem, těžké otravy, křeče a halucinace. Pozor i na klíčky branbor, ty jsou také velmi jedovaté!

Černý bez +
Zejména listí, čerstvá kůra a nezralé plody jsou mírně jedovaté. Květiny a zralé plody jsou jedlé. Pouze velké množství způsobí nevolnost, zvracení a průjem.

Dieffenbachia + + +
Tato rostlina je obecně velmi toxická, stejně jako květina ve vodě. Činí pálení, puchýře, otok sliznic (až udušení), zvýšené slinění, zvracení a průjem.Poté arytmii, křeče a respirační paralýzu.  Pokud se voda z květiny dostane do očí způsobí  zvýšené slzení, křeče víček a silný zánět spojivek.

Aloe ++
Pozření může vést ke střevnímu krvácení, krvavému močení, krvácení do žaludku, podráždění a infekci ledvin a močových cest.


Narcis + +
Celá rostlina hlavně cibule je jedovatá. Stejně tak květina ve vodě. Může způsobit nevolnost, zvracení, průjem a šok.

Konvalinka + + +
Celá rostlina je vysoce toxická. Může způsobit zvracení, průjem, křeče zažívacího traktu, závratě, ospalost, zvýšené vylučování moči, hypotenzi a arytmii.

Tabák + + +
Celá rostlina včetně semen, je vysoce toxická. Může způsobit zvracení, průjem, třes a křeče, bezvědomí, dechovou tíseň a oběhový kolaps.

Philodendron + +
Celá rostlina je jedovatá, zejména šťáva.

Vánoční hvězda + +
Celá rostlina je jedovatá a to zejména její mléčná šťáva. Může způsobit zvracení, průjem, ospalost, poruchy vědomí, delirium, křeče a šok.

Lupina-vlčí bob + + +
Semena jsou vysoce jedovatá. Mají paralyzující účinek na centrální nervový systém. Dále může vyvolat zvracení, zvýšené slinění, arytmii, zřídka ochrnutí a křeče. Smrt nastává při plném vědomí respirační paralýzou.

Zimostráz obecný + + +
Všechny části jsou vysoce toxické, zejména kůra a listy. Pozření může způsobit zvracení, průjem, třes, těžké křeče, a pak paralýzu.

Oleander + + +
Celá rostlina je vysoce toxická. Pozření může způsobit zvracení, průjem, koliku, arytmii a respirační paralýzu. Smrt nastává po 2-3 hodinách respirační paralýzou. Tekutina z oleandru je velmi nebezpečná pokud se dostane ránou přímo do krevního oběhu.

Skočec obecný - ricinový olej + + +
Semena jsou vysoce jedovatá . Pozor! Pro prasátko velmi chutná. Otravu z neporušených kapslí může prasátko přežít. Otrava z rozžvýkaných semen je smrtelná. Symptomy se objeví během několika hodin až dvou dnů.Může to být zvracení, krvavý průjem, kolika, dehydratace, křeče, zvýšené slinění, silné křeče, srdeční arytmie a respirační paralýza. Smrt nastává z respirační paralýzy.

Pryskyřník +
Celá rostlina je jedovatá, zejména květ.  Průjem (i krvavý), zvracení, ochrnutí, dýchací potíže a zhroucení. Ochrnutí úst, jícnu a žaludku.

Tis + + +
Celá rostlina je velmi toxická. Během 1-2 hodin po požití nastává závrať, zvracení, kolika, křeče, rozšířené zornice. Klesá teplota těla. Smrt nastává po 1,5 až 24 hodiny na respirační paralýzou.

Náprstník - Digitalis + + +
Celá rostlina je vysoce toxická.  Již po 1-2 hodinách nastává nekontrolovatelné zvracení, ochrnutí, arytmie. Smrt nastává zástavou srdce.

Rulík zlomocný + + +
Všechny části rostliny jsou vysoce toxické. Otravu způsobují pozřené chutné plody. Nastává rozšíření zornic, neklid, zrychlený tep, neuhasitelná žízeň, obtížné polykání, nemožnost pohybu, pláč, třes, poruchy rovnováhy, horečka, ochrnutí dýchacího ústrojí.

Durman + + +
Celá rostlina, zejména kořeny a semena jsou  velmi jedovaté. Po pozření se objeví červená, horká a suchá kůže, zvracení, neklid, zvýšené slzení, horečka, křeče, žízeň, zvýšené slinění a záchvaty šílenství.

Lilek potměchuť + + + 
Celá rostlina je vysoce toxická.

Zlatý déšť + +
Celá rostlina je jedovatá. Po pozření dochází ke křečím, zvýšenému slinění, zvracení, průjmu a ochrnutí dýchacího ústrojí .

Ostrožka stračka  + +
Všechny části rostliny jsou jedovaté, zejména semena.Pozření vyvolává zvracení, neklid, křeče, srdeční arytmii a respirační paralýzu.

Černý lilek + + +
Všechny části rostliny jsou vysoce jedovaté. Pozření vyvolává zvracení, průjem, závratě, křeče, srdeční arytmii, bezvědomí a respirační paralýzu.

Azalka +

Celá rostlina je jedovatá. Pozření vyvolává zvracení, průjem, ztrátu vědomí a křeče. Pozor také na med z rododendronů!

Hasivka orličí +
Celá rostlina je jedovatá, zvláště když je ještě mladá.
Příznaky otravy jsou krvavé průjmy a krev v moči,
záškuby, záchvaty, nejistá chůze, poruchy imunitního systému, výskyt alergických reakcí jako jsou astmatické záchvaty, atd.

Kapraď samec ++
Tato kapradina je léčivá rostlina. Výtažky z ní se používají jako přípravky na odčervení (především tasemnice) ve veterinární medicíně. Její toxicita vzniká především v důsledku předávkování přípravkem na odčervení:
Nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem
mdloby, poruchy vidění, zvýšené reflexy
srdeční selhání, poškození dýchacích orgánů.
Při těžkých otravách: smrt křeče nebo respirační paralýza.